Falcated Teal  ヨシガモ雄 Anas falcata


Falcated Teal  ヨシガモ雌 Anas falcata


Falcated Teal  ヨシガモ雄 Anas falcata


Falcated Teal  ヨシガモ雄幼鳥もしくは雄エクリプス Anas falcata

Falcated Teal  ヨシガモ雌 Anas falcata


Falcated Teal  ヨシガモ雄 Anas falcata


Falcated Teal  ヨシガモ雌 Anas falcata

捕捉 比較 : Comparison